ANBI

ANBI status Greyhounds in Nood Nederland - RSIN nummer 811486035

Beleidsplan

De stichting Greyhounds in Nood Nederland (GINN) is opgericht om het welzijn van Spaanse, Ierse en Nederlandse windhonden te bevorderen. Dit komt voornamelijk neer op het met financiële en materiële middelen steunen van de Spaanse opvangcentra Scooby, BaasGalgo, Fundación Benjamin Mehnert en de Ierse asielen PAWS en IRGT en alle Nederlandse asielen die bereid zijn tot samenwerking. Op deze manier houdt GINN zich bezig met bewustwording van het grootschalige leed dat deze honden aan wordt gedaan in onder meer Spanje en andere landen waar de jacht- en renbaancultuur hoogtij vieren - en het herplaatsen van honden uit bovengenoemde opvangcentra bij Nederlandse en Belgische gezinnen.

GINN vindt het van het grootste belang om te proberen een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen in landen waar het mishandelen en uitbuiten van windhonden plaatsvindt onder de noemer cultuur. Onze voornaamste partner hierin is opvangcentrum Scooby (Sociedad Protectora de Animales y Medioambiente) in Medina del Campo, dat in Spanje een pioniersrol vertolkt op het gebied van bewustwording door middel van voorlichting op scholen en evenementen, een educatieve ruimte op het centrum, lobbyen bij de overheid en het aan de kaak stellen van misstanden met betrekking tot windhonden.
Daarnaast zet GINN zich in om aandacht te vragen voor het grootschalige windhondenleed in Europa door, eventueel in samenwerking met andere stichtingen, aandacht te vragen bij de Nederlandse en Europese politiek.

Onze doelstelling is het beëindigen van het windhondenleed in Europa. Wij wenden een verscheidenheid van middelen aan om deze doelstelling te bereiken, zoals:
- de exploitatie van de stichting met donateurs
- het actueel houden van een uitgebreide website en Facebookpagina
- het organiseren van veilingen om financiële middelen te genereren
- het voorlichten van het publiek en het verkopen van goederen via een kraam op beurzen en evenementen
- het samenstellen en desgevraagd uitdelen van spreekbeurtpakketten
- het publiceren van artikelen
- het werven, voorlichten en controleren van donateurs en adoptanten
- het samenwerken met andere organisaties die gedeeltelijk of geheel de zelfde doelstelling hebben
- alle andere middelen die aan het bereiken van de doelstelling bij kunnen dragen

Beleidsplan 2015-2020
GINN zal zich in de toekomst blijven inzetten voor het ondersteunen van de diverse Spaanse asielen door middel van bovengenoemde activiteiten. Tevens hopen wij dat we nog meer kunnen betekenen door het vergroten van het aantal opvanggezinnen en het opstarten van een eigen Nederlands opvangcentrum. Hierdoor zullen we in staat zijn om meer honden, waaronder spoedgevallen, te kunnen opvangen en professioneel te laten observeren om de slagingskans van adopties nog verder te verhogen.

Beloningssysteem vrijwilligers
Vrijwilligers en opvanggezinnen ontvangen een kilometervergoeding voor het ophalen en/of wegbrengen van GINN-honden, of als zij op pad gaan met de informatie-/verkoopkraam.
Tevens mogen vrijwilligers in overleg met het bestuur reiskosten declareren als zij assisteren bij de aankomst van een buitenlands transport.
Opvanggezinnen ontvangen gratis voer voor de GINN-opvanghonden. Tevens worden de dierenartskosten vergoed voor GINN-honden die in een opvanggezin verblijven.

Contactgegevens
Op onze site vindt u via deze links alle contactgegevens en functies van de consulenten en bestuur: http://www.greyhoundsinnood.nl/pages/contact

Jaaroverzichten
Zie rechts bovenin het scherm voor de jaaroverzichten. 

M
M
M

Enkele van onze honden

S S S S S S