Informatie » Medisch » Dierenarts Willien de Vries, Winkel

Dierenarts Willien de Vries, Winkel

Het verhaal van Willien de Vries, dierenarts in Winkel:

2 maanden gratis nazorg

Nieuwe eigenaren met hun hondje van GINN kunnen de eerste 2 maanden bij mij in de praktijk terecht zonder dat ze een consult of handelingen hoeven te betalen.
Het zal lang niet altijd nodig zijn want ze worden mijns inziens keurig overgedragen. Wanneer er zich toch iets voordoet en je wilt hem of haar laten nakijken, kan dat bij mij: Willien de Vries.

De eerste 2 maanden betaal je dan alleen medicijnen, eventueel laboratoriumkosten enzovoort, maar geen consult of andere handelingen.

Met groet,
Willien de Vries 

Dierenartsenpraktijk Winkel 
Corsolaan 13 
1731 WE Winkel 
0224-542090
http://vanduintotdijk.nl/vestigingen/winkel.html

 

Enkele van onze honden

S S S S S S