Informatie » Medisch » Leishmaniose Info Scooby 2016

Leishmaniose Info Scooby 2016

Scooby heeft een update en uiteenzetting gegeven over de stand van zaken omtrent Leishmaniose. Dit willen we met u delen om u meer en beter inzicht te geven over deze ziekte, anno 2016.

Leishmaniose Canina: Twijfels, angsten en biologie

Het doel van dit artikel is om de twijfels en angsten te bekijken die wij ervaren, wanneer we ons leven delen met een geïnfecteerd huisdier en om de levenscyclus te bekijken van de parasiet, die deze complexe ziekte veroorzaakt. 

TWIJFELS EN ANGSTEN

Als bij mijn hond Leishmaniose is vastgesteld, kan hij mijn andere huisdieren besmetten?

Nee. Tijdens spelen, likken of bijten van andere honden/katten/dieren kunnen ze deze niet besmetten.

Ik heb een klein kind thuis, kan het kind worden besmet door mijn hond?

Net als met andere dieren, kan de hond geen mensen besmetten. Hier is een vector voor nodig (= ziekte-overbrenger bv. een  insect), de Phlebotomo. Deze kleine Diptera-soort (tweevleugelige), met name het vrouwtje, kan je hond steken, of jou of je kinderen. Echter, het zandvliegvrouwtje kan meerdere dagen leven van het ingenomen bloed van je huisdier, voordat het terugkomt om te steken. Dan, na het leggen van haar eieren, kan ze wel 60 kilometer vliegen in 1 nacht. Dus naar verwachting zal de zandvlieg die onze hond bijt, niet ons of andere mensen in onze omgeving bijten.

Dus wat, als zo’n “mug” ons bijt?

Nee, het is niet een mug, het is een Diptera en als je in een gebied woont dat zijn natuurlijke habitat vormt - zoals het mediterraans gebied - dan ben je zeker al eens gebeten, of je nu een hond hebt of niet. En je kunt met zekerheid aannemen dat iedereen die is gestoken door dit insect, besmet is met de parasiet. (Het verdere verloop van deze steken en de levenscyclus bespreken we hierna.)

Ik heb gehoord dat de beste methode om deze ziekte te bestrijden, is om de besmette dieren in te laten slapen. Is dat waar?

Jaren geleden werd dit aanbevolen als een manier om de ziekte te beheersen, maar er is nu medisch en wetenschappelijk bewijs dat dit niet klopt. Ten eerste is er aangetoond dat de meeste besmette dieren bestaan uit zoogdieren zoals vossen, ratten en katten, dus het elimineren van besmette honden heeft geen effect. Ten tweede zijn er in de besmette gebieden studies verricht om een verband aan te tonen tussen het grote aantal ingeslapen besmette honden en het percentage van Mensen-Leishmaniose. Dit heeft uitgewezen dat de besmetting onder mensen hoger was, daarmee aantonend dat er onder de honden een zekere resistentie bestond. Tenslotte, elke keer als we hier naar kijken, wordt het duidelijker dat Canine Leishmaniose een complexe ziekte is, maar dit hangt wel af van het immuunsysteem van de hond. Dus er zijn vele honden die een resistentie hebben opgebouwd tegen deze ziekte, die geen enkele klinische tekenen van infectie laten zien en toch positief zijn bevonden door DNA-testen, maar negatief op bloedserumtesten en polymeren kettingreacties. Daarom hanteren we de therapeutische benadering en behandelen we dit als een chronische ziekte, die onze huisdieren kunnen oplopen.

Ik heb een hond geadopteerd die positief is gebleken op Leishmaniose – wat moet ik doen?

Leishmaniose is een chronische ziekte die perfect behandeld kan worden bij de meeste honden en die niets afdoet aan hun levensverwachting. Echter bij enkele honden schrijdt de ziekte voort en kan de vitale organen aantasten zoals de nieren wat leidt tot nierfalen, wat meestal resulteert in de dood van de hond. De uitgevoerde bloedtest kan niet voorspellen of jouw hond tot deze groep behoort, dus de volgende stap is de evaluatie van de klinische tekenen en het biochemisch en hematologische profiel door jouw dierenarts (bloedtest).

DE BIOLOGISCHE CYCLUS VAN LEISHMANIOSE

Ik wil weten waarom deze ziekte bij een aantal mensen en honden een enorme schade aanricht en waarom anderen, die dagelijks zijn gebeten door de besmette zandvlieg, de ziekte niet ontwikkelen.

Leishmaniose houdt in: de parasitaire ziektes veroorzaakt door eencellige organismen van het geslacht Leishmania. Deze cellen worden overgedragen door bloedzuigende zandvliegen Phlebotomus en Lutzomyia in Europa en Amerika. Dit wordt beschouwd als een overdraagbare ziekte die zowel mensen als dieren besmet en hoewel het toevallige gastheren betreft, heeft menselijke Leishmaniose een zeer ruime verspreiding, in tenminste 88 landen op alle continenten, met uitzondering van enkele eilanden in de Stille Oceaan, Australië en Antarctica. Leishmania is een oeroude en veelzijdige parasiet die vanaf het tijdperk van de dinosaurussen tot aan onze tijd heeft overleefd.

De biologische cyclus van Leischmania bestaat in grote lijnen uit de sterkste vrouwtjes van het ziektedragende insect, die worden beschouwd als de enigen die verantwoordelijk zijn voor overdracht van de parasieten. De volgorde van besmetting is als volgt: De vrouwelijke “mug”, besmet door bloedzuigen van een geïnfecteerd dier, neemt de besmettelijke vormen van de parasiet op, welke worden omkapseld door defensieve cellen, waarin ze ontwikkelen tot “amastigotes” (embryo cel) die zich daar vermenigvuldigen. Als het kapsel vol zit met parasieten, dan barst het open, waardoor de amastigotes vrijkomen die op hun beurt nieuwe omkapselingen veroorzaken en door een beet nieuwe overdragingen tot stand brengen in het stofwisselingssysteem van de zandvlieg. Binnen een aantal dagen veranderen deze in promastigotes (volwassen cel), daarmee hun levenscyclus afsluitend. 

Foto: Vrouwelijke zandvliegjes die in een membraan bijten

De parasiet verandert dus van vorm. Als de parasiet in de hond zit, verschuilt het zich in diverse cellen, meestal de defensieve cellen. Het zit verstopt in kapsels, die kunnen blokkeren. Op dit moment in de cyclus wordt het amastigote genoemd, is het rond en heeft het nog geen zweepstaartje of antenne en kan makkelijk worden geïdentificeerd. 

Foto: Kapsel vol met Leishmania amastigotes

Als de vrouwelijke zandvlieg steekt en bloed opzuigt, passeren deze besmette cellen haar verteringskanaal. Daarna komt de parasiet vrij en begint aan de transformatie.

Foto: Zandvlieg vol met promastigotes

Na de ontwikkeling in de zandvlieg wordt het promastigote genoemd, heeft een verlengde vorm en een zweepstaartje gekregen.

Foto: Promastigotes in fase van excessieve groei in een kweek

Alhoewel dit de cyclus is waarin Leishmania overleeft, gebeurt dit niet in alle honden en mensen die zijn gebeten door een besmette zandvlieg. Bij mensen wiens immuunsysteem goed werkt, zal de parasiet op het moment van nestelen worden verzwolgen en vernietigd door T-cel gestuurde immuuncellen. Echter, bij mensen wiens immuunsysteem is verzwakt door immuunsysteemonderdrukkers zoals bij orgaantransplantaties en bij patienten die chemotherapie ondergaan, of bij mensen met AIDS, kan de parasiet voortschrijden.

Hetzelfde gebeurt bij honden, waarbij in de meeste gevallen de voortgang van de infectie kan worden voorkomen, wanneer er zich geen klinische tekenen van de ziekte voordoen.

Bron: Scooby mei 2016

 

Enkele van onze honden

S S S S S S