Informatie

Adoptieprocedure en voorwaarden

Hoe adopteer ik een hond?
Via onze stichting kun je een Greyhound of Galgo adopteren om ze een beter leven te geven. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk in de selectieprocedure: er moet uiteraard voorkomen worden dat een hondIMG 0020, die natuurlijk al het een en ander heeft meegemaakt in zijn of haar leven, opnieuw te maken krijgt met traumatische ervaringen. Ook willen we voorkomen dat iemand niet weet waar hij aan begint als hij een hond adopteert. Dit is zowel voor mens als dier belangrijk, vandaar ons adoptiebeleid.

Gelukkig hebben Greyhounds en Galgo’s een lief, rustig en zacht karakter en hebben zij door hun toch wel flegmatieke aard redelijk snel het vertrouwen in de mens terug. Zij hechten zich snel aan hun nieuwe eigenaar. Blaffen zelden en trekken niet aan de riem. Je moet echter zeer zorgvuldig overwegen of je de hond los laat lopen. Volgens de Nederlandse Wet Natuurbescherming, artikel 3.21 lid 1b is “het verboden bij de uitoefening van de jacht gebruik te maken van andere middelen dan honden, niet zijnde lange honden”, en artikel 3.24 lid 5 “Het is een ieder verboden zich in een veld te bevinden met een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat en dat in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.” Een windhond is hier heel goed toe in staat, daarom raden wij af om, i.v.m. niet ondenkbeeldige ongelukken en de gevolgen daarvan, je windhond los te laten, behalve op daarvoor geschikte, dus veilige plaatsen. Verder moet je bij honden met een groot jachtinstinct oppassen met katten, kleine hondjes en konijnen, hoewel dat niet betekent dat ze per definitie niet samen gehouden kunnen worden.

Als je interesse hebt, kun je via Contact een vragenformulier downloaden, invullen en insturen. Er wordt dan contact met je opgenomen door 1 van onze adoptieconsulenten en kun je alles te weten komen over de stichting, de honden en de adoptieprocedure. Nadat je alle gewenste informatie hebt ingewonnen, krijg je de tijd om erover na te denken. Het is immers een behoorlijke stap om een hond met een verleden in huis te halen. Mocht je hierna besluiten om over te gaan tot adoptie, dan wordt de adoptieprocedure gestart (intake en daarna huisbezoek). Hoe deze procedure verloopt, zal de consulent je uitleggen. Kies je voor een opvanghond, dan kun je na afspraak kennis gaan maken bij een van onze opvanggezinnen. Hier krijgen mens en hond alle tijd om met elkaar kennis te maken en aan elkaar te wennen. Kies je voor een hond die nog in Spanje of Ierland verblijft, is het niet mogelijk om vooraf kennis te maken. Dan zie je de hond pas voor het eerst na aankomst van het transport. Alle honden worden voorafgaand aan het transport medisch onderzocht, ontwormd, gechipt, ingeënt en gecastreerd/gesteriliseerd en getest op Mediterrane ziektes.

Waarom betaal je adoptiegeld voor een rescue hond?
Het adoptiegeld bedraagt € 395,- en is een vergoeding voor dekking van zowel het bedrag dat wij per hond aan de shelter betalen als voor de kosten die wij zelf als stichting maken.

Het bedrag dat wij aan de shelter betalen:
Een bijdrage in de kosten voor: Ontworming en antivlooienbehandeling, bloedonderzoek Mediterrane ziektes, vaccinaties, microchip (indien niet aanwezig), castratie/sterilisatie, paspoort. Mogelijke verdere dierenartsbehandeling, waaronder dure operaties, medicijnen, verbandmiddelen. Voer, manden, riemen, halsbanden, jasjes in de koude maanden. Vaak worden deze laatste artikelen gedoneerd door lieve mensen, maar soms is de voorraad op en moet het worden aangeschaft door de shelter.

Onze eigen kosten:
Bijdrage per hond in de transportkosten. Kosten voer en dierenarts voor de opvanghonden in Nederland. Chipregistratie in Nederland, bij https://backhomeclub.nl/

Onze vrijwilligers besteden veel vrije tijd aan telefoneren, mailen, overleggen met kandidaat-adoptanten, afleggen van huisbezoeken, honden vervoeren naar de dierenarts, of een opvanghond verplaatsen. Telefoon- en benzinekosten betalen zij daarbij uit eigen zak. Bij erg grote afstanden vergoedt GINN – indien nodig – de benzine.
Als je alle werkelijke kosten bij elkaar optelt, is het adoptiebedrag maar een fractie daarvan. Je betaalt dus eigenlijk alleen een bijdrage in alle kosten die er al gemaakt zijn voor jouw hond.

De pdf met de adoptievoorwaarden kun je rechts bovenin downloaden.

LET OP: Wijziging transportregels per november 2021
In april 2021 is er een nieuwe Europese diergezondheidsverordening (2016/429) aangenomen. Dit houdt in dat er vanaf 1 november 2021 een aantal nieuwe regels geldt voor stichtingen die honden (en katten) vanuit het buitenland naar Nederland importeren.

1. Aanvragen UBN nummer
Om een hond uit het buitenland te adopteren moet je je eenmalig inschrijven als “Houder van een hond niet-bedrijfsmatig” bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): https://mijn.rvo.nl/web/klantportaal-site/honden-niet-bedrijfsmatig-houden. Je ontvangt hierna je persoonlijke UBN-nummer en dit moet je zo snel mogelijk doorgeven aan je consulente. Inschrijving is voor je eigen rekening en kost € 19,- (prijspeil september 2023). Je krijgt hiervoor een factuur toegestuurd in het jaar ná je inschrijving.

2. Chipregistratie
GINN zorgt ervoor dat de hond bij BackHomeClub.nl (een chipregistratie-databank) wordt geregistreerd als ‘Import’. Je bent als adoptant verplicht om binnen 2 weken de chip van je hond op je eigen naam te registreren. Wij adviseren om dit ook bij BackHomeClub.nl te doen, zodat GINN zichtbaar blijft. Voor adoptanten in België geldt dat zij de hond zelf aan moeten melden bij ABIEC. Bijbehorende kosten komen voor eigen rekening.

3. Controle
Het kan zijn dat er na adoptie controle komt door de officiële instanties, om te zien of de hond ook daadwerkelijk op het opgegeven adres is aangekomen en daar minimaal 48 uur verblijft.

Belangrijk!
Helaas gebeurt het wel eens dat een hond herplaatst moet worden. Wat de reden ook mag zijn, de hond mag nooit de dupe worden. GINN staat daarom altijd klaar om ‘onze’ honden terug te nemen. Samen met jou zoeken we naar een oplossing. Een oplossing is er namelijk altijd. Plaats nooit jouw hond op Marktplaats of andere sites maar neem ALTIJD contact op met GINN zodat wij een liefdevol & vooral veilig nieuw thuis kunnen zoeken. Dit staat ook vermeld in de adoptievoorwaarden. Beloof je ons altijd te contacteren? Want ook na adoptie staan wij voor jou klaar!

Wij vinden het belangrijk dat onze database up-to-date is en vragen je om een verhuizing of overlijden van je hond aan ons door te geven zodat dit kan worden aangepast. Dit kan via info@greyhoundsinnood.nl.
Denk er ook aan om bij overlijden je hond uit te schrijven bij de desbetreffende databank waar je hond geregistreerd staat. Indien je dit niet meer weet kun je dit eenvoudig opzoeken door het chipnummer in te voeren bij www.chipnummer.nl.

📌Alle informatie is door ons geschreven, gebaseerd op onze jarenlange kennis en ervaring en daarmee ons intellectueel eigendom. Het is wettelijk verboden om dit te kopiëren/publiceren. Wij geven echter toestemming voor het overnemen van onze artikelen, maar uitsluitend met vermelding van “Bron: Stg. Greyhounds in nood Nederland”.