Informatie

Chipregistratie

Volgens de Nederlandse wet moeten honden worden gechipt en de chip aangemeld bij een van de goedgekeurde databanken (portalen). Wij vinden het uitermate belangrijk dat de chip snel en goed geregistreerd wordt, zodat bij vermissing de eigenaar via de chip opgespoord kan worden. Bij aankomst van de adoptiehond, zal deze door ons worden geregistreerd als “import hond”. Het is dan aan de adoptant om binnen 2 weken na adoptie de hond op eigen naam en adresgegevens te registreren. Dit kan of zelf via internet worden geregeld, of via een dierenarts.
De honden geadopteerd in België moeten door adoptant bij ABIEC worden geregistreerd.

Verder vragen wij je vriendelijk om verhuizingen of overlijden van een hond bij ons te melden via info@greyhoundsinnood.nl, zodat wij onze database up to date kunnen houden.

Alvast dank voor de medewerking,
het bestuur

Kaino lucht bewerking