Informatie

Dr. Aharon, Noorden

Aharon is een praktijk voor orthomanuele diergeneeskunde. Deze orthomanuele diergeneeskunde richt zich op de behandeling van klachten van, of klachten die gerelateerd zijn aan het bewegingsapparaat. Orthomanipulatie gaat uit van symmetrie van de wervelkolom en benadert het probleem in eerste instantie via kleine veranderingen in de stand van de botdelen. Een afwijkende wervelstand of een gewrichtsdeel kan pijn, bewegingsbeperking en functieverlies veroorzaken. Het doel van orthomanipulatie is het corrigeren van afwijkende wervel- en gewrichtsstanden zodat de natuurlijke stand en functie wordt hersteld.
Mensen die een GINN-hond hebben, ontvangen 10% korting op een behandeling.

Aharon Orthomanuele diergeneeskunde
Gerberastraat 2
2431 XN Noorden
0172-407603
www.kreupeldier.nl of www.nvomd.nl