Informatie

Reisdocument TRACES

Belangrijke informatie inzake TRACES
TRACES (TRAde Control and Expert Systeem) is een reisdocument waar een veterinaire keuring en voorwaarden onderdeel van zijn om veilig vervoer van dieren binnen Europa te waarborgen en te monitoren. De shelter, de vervoerder, de ontvangende stichting en de adoptant of het opvanggezin staan hierop vermeld. Voor de geadresseerde op dit document (adoptant/opvanger) geldt een verplichte bewaartermijn van 3 jaar.

Adoptie
Wanneer de hond om wat voor reden dan ook terugkomt naar GINN, bewaart de 1e adoptant deze papieren, hij/zij is tenslotte de geadresseerde (het document is niet overdraagbaar).

Opvang
Zodra de hond vanuit opvang wordt geadopteerd bewaart het opvanggezin deze papieren, zij zijn tenslotte de geadresseerde (het document is niet overdraagbaar).

Controle
Er kan door de NVWA onaangekondigd een controle plaatsvinden, meestal binnen 72 uur op het adres vermeld op de TRACES.
Indien de hond niet meer aanwezig is op dit adres kun je hen doorverwijzen naar GINN. Wij zorgen ervoor dat de NVWA de juiste informatie krijgt inzake huidige verblijfplaats van de hond.