Informatie

Spanje en dierenwelzijn

Spanje kent nauwelijks wetten en regelgeving met betrekking tot dierenbescherming, maar het lijkt erop dat zelfs de minimale wetten niet worden nageleefd en dat er geen controle plaatsvindt. Belangrijk echter is dat er momenteel wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving die gevangenisstraffen in het vooruitzicht stelt van drie maanden tot een jaar voor degenen die zich strafbaar maken aan het, ten onrechte mishandelen van huisdieren, wat leidt tot verwondingen of de dood. Daarnaast riskeren zij hun “hondensport” tenminste voor de periode van 1 tot 3 jaar niet te mogen bedrijven.
Een ander probleem is dat de Galgo in Spanje een niet erkend ras is en dus niet geregistreerd hoeft te worden. Resultaat is dat iedereen ongelimiteerd kan fokken met deze honden.

Het jachtseizoen begint in Spanje in September en loopt door tot 1 Februari. Tijdens en na dit jachtseizoen worden er duizenden honden in heel Spanje gedumpt. Deze honden zijn vaak jong (1 tot 3 jaar). Jagers kunnen ongelimiteerd beschikken over nieuw bloed omdat er onverantwoordelijk met Galgo’s en andere jachthonden wordt gefokt. Totdat de Spaanse regering verantwoordelijkheid neemt en de hondenbezitters en jagers belasting laat betalen voor het bezit van honden en een registratiesysteem opzet, zal deze situatie niet veranderen en zullen de shelters in Spanje, waaronder Scooby, jaarlijks overstelpt worden met honden.

📌Alle informatie is door ons geschreven, gebaseerd op onze jarenlange kennis en ervaring en daarmee ons intellectueel eigendom. Het is wettelijk verboden om dit te kopiëren/publiceren. Wij geven echter toestemming voor het overnemen van onze artikelen, maar uitsluitend met vermelding van “Bron: Stg. Greyhounds in nood Nederland”.