Onze partner PAWS PATAS

PAWS-PATAS is een Dierenopvangcentrum in Zuid-Oost Spanje in de omgeving van Mojacar waar honden en katten een veilig onderkomen vinden. Elk jaar worden er meer dan 250 honden en 60 katten herplaatst in Spanje, Nederland, Engeland en Duitsland. u7mzvXL

De organisatie is opgericht in 1989 en werd in 1996 formeel geregistreerd als een Spaanse liefdadigheidsorganisatie. In 1998 werd het voor PAWS-PATAS duidelijk dat er in Spanje bij lange na niet voldoende mogelijkheden waren om voor voldoende zwerfdieren een goed tehuis te vinden. Een in Spanje wonende PAWS-PATAS vrijwilligster begon daarom met het leggen van contacten met organisaties en personen die zich bezighouden met het verlenen van hulp aan buitenlandse zwerfdieren. Dit resulteerde in augustus 1999 in het zenden van twee vijf maanden oude galgo puppies naar Resy Haanen van de toen recent geformeerde Stichting Greyhounds in Nood Nederland – en de adoptie-deuren openden zich. Meer honden volgden…
Gelukkig bleken meerdere organisaties graag te willen helpen zodat PAWS-PATAS nu met veel plezier met zes verschillende stichtingen en opvangcentra samenwerkt.

PAWS-PATAS heeft slechts één (part-time) medewerkster. De organisatie met zijn liefdadigheidswinkels, fondsenwervingsactiviteiten, administratie en vrijwilligers in de dierenopvang wordt bemand door een team van 75 vrijwilligers binnen Spanje en 10 in Nederland.